PostNord: Space monitoring and optimization with Spacewell video thumbnail

ROI genom ökad utrymmeseffektivitet på PostNord

Christian Göttsche, chef för fastighetsförvaltningen på PostNord, förklarar hur IoT-ansluten övervakning av utrymmesanvändning har minskat hyreskostnaderna för det ledande kommunikations- och logistikföretaget i Norden. Med tanke på att utrymmena i PostNords huvudkontorsbyggnad hyrs modulärt, så kan förbättringar i utrymmeseffektiviteten reducera kostnaderna omedelbart, vilket resulterat i en återbetalningsperiod för sensorprojektet på arbetsplatsen på bara en månad.

Home » Resurser » Videor » ROI genom ökad utrymmeseffektivitet på PostNord