Reduce your building carbon footprint and save on energy bills using smart technology (inspelning av webbseminarium)

Titta på inspelningen av detta webbseminarium om du vill få en bättre förståelse för hur smart teknik kan minska byggnaders koldioxidavtryck.

Global Proptech webbseminarium online - omslag

Fyll i formuläret för att få tillgång till videon:

Du får lära dig:

 • Hur fastigheters koldioxidavtryck ser ut
 • Var ska du börja om du vill göra dina byggnader mer energieffektiva
 • Hur en smart energiplattform gör det möjligt för dig att
  • Upptäcka din förbättringspotential och få rekommendationer
  • Analysera förbrukningen och utvärdera energisparalternativ
  • Reduce your organization’s carbon footprint
  • Övervaka inomhusluftens kvalitet i dina byggnader (spårning av koldioxidnivåer, VOC, partiklar o.s.v.)
  • Verifiera de beräknade besparingarna genom investeringarna i realtid
  • Optimera energianvändningen dygnet runt med AI-baserad energihantering
Home » Resurser » Webinarier » Reduce your building carbon footprint and save on energy bills using smart technology (inspelning av webbseminarium)