Inomhusluftens kvalitet

Övervakning av inomhusluftens kvalitet

Övervaka inomhusluftens kvalitet och justera byggnadens ventilation för att skapa en hälsosammare och säkrare arbetsplatsmiljö – och för att förhindra de negativa konsekvenserna av förorenad inomhusluft.

Varför inomhusluftens kvalitet är viktig

Varför inomhusluftens kvalitet är viktig

Ren luft är av kritisk betydelse för vår hälsa. Visste du att luftföroreningar är den största miljöbaserade orsaken till en för tidig död, och bidrar till sju miljoner förtida dödsfall över hela världen? Vi andas in mer än 15 000 liter luft varje dag, varav 90 procent inomhus. Inomhusluftens kvalitet påverkas negativt av utomhusföroreningar, utgasning av VOC-utsläpp, förbränningskällor inomhus och sjukdomsalstrare. Om ventilationen är dålig utsätts vi därför för luftburna hot. Detta ger negativa hälsoresultat i form av migrän, allergier och andningsproblem och försämrar dessutom vår koncentrationsförmåga och produktivitet.

Luftkvalitet inomhus

Luftkvalitetsdata visas på digitala våningsplaner

Dynamiska instrumentpaneler för helt nya insikter

De bästa certifierade sensorerna på marknaden

Öppna REST-API:er för koppling till andra tillämpningar

Luftkvalitet

IoT-monitor för inomhusluftkvalitet

Med hjälp av övervakning av inomhusluftens kvalitet i enskilda rum och utrymmen kan byggnadsansvariga se vilka områden som har dåliga miljöförhållanden eller en ökad risk för överföring av luftburna virus. Vi mäter kontinuerligt variabler såsom rumstemperatur, relativ luftfuktighet och luftkvalitet (koldioxidkoncentration, VOC:er) och visualiserar data för temperaturkomfort på våningsplaner.

Förebyggande av virusrisker

Förebyggande av virusrisker

Vi varken mäter eller spårar virus direkt i luften. I stället ger kombinationen av faktorer som temperatur, koldioxid och relativ luftfuktighet viktig information om säkerhet och komfort på arbetsplatser. Dessa data ger också en fingervisning om hur du kan hantera och minska risker, till exempel genom att utöka eller förändra ventilationssystem eller begränsa beläggningen för vissa rum.

Förebyggande av virusrisker
Appar för anställda

Appar som främjar välbefinnandet på arbetsplatsen

Luftkvalitetsdata inbäddas internt i apparna, och tillhandahåller realtidsdata som hjälper de anställda i deras dagliga arbete. Anställda kan hitta och boka utrymmen baserat på önskad komfort och undvika utrymmen med ohälsosam luftkvalitet.

Översikter

Helt nya datainsikter

Instrumentpanelerna ger en dynamisk inblick i alla data. När du ändrar en enskild parameter anpassas hela instrumentpanelen dynamiskt. Detta gör det enkelt för dig att se dina fastigheter i fågelperspektiv och sedan zooma in till en mer detaljerad nivå tills du får fram de uppgifter du behöver.

Översikter
sensorerna

De bästa sensorerna för ditt användningsscenario

Spacewell är neutralt när det gäller leverantörer av sensorer och BMS-system. Vi garanterar det allra bästa urvalet av certifierade sensorer/BMS-anslutningar och certifierar kontinuerligt sensorleverantörer och dataplattformar baserat på ett noggrant certifieringsprogram.

arbetsyta-verktyg-graf

Integreras med dina arbetsplatsverktyg

Om du hellre vill behandla dina luftkvalitetsdata med dina egna analysverktyg så är det absolut inget problem. Du kan enkelt exportera behandlade och rena data för valfri period och plats till ett rapporteringsverktyg som du själv väljer. Skulle du vilja bygga dina egna tjänster på vår plattform? Inte heller detta är något problem. Logga bara in som utvecklare och få tillgång till våra helt öppna REST-API:er.

arbetsyta-verktyg-graf
Home » Programvaror » Arbetsplatslösningar » Workplace Analytics Software » Övervakning av inomhusluftens kvalitet