CMMS för korrigerande underhåll inom fastigheter

Beräknad lästid:
6
minuter

Korrigerande underhåll (som också kallas reaktivt underhåll) är den vanligaste strategin för underhåll eftersom det är den enklaste att tillämpa och den används fortfarande i stor utsträckning idag för icke-kritiska installationer och infrastruktur i fastigheter. Den används fortfarande mycket, antingen som en organisations huvudsakliga underhållsstrategi eller som ett kompletterande verktyg för förebyggande underhåll.

Om endast korrigerande underhåll används kallas det också för ”kör till fel”-underhåll. Detta tillvägagångssätt passar bäst för lågprioriterad utrustning, utan vilken företagets verksamhet kan fortsätta som vanligt. Det är också en hållbar metod för icke-kritiska tillgångar där ständig övervakning eller löpande underhåll till slut kan visa sig mer kostsamt än att göra reparationer eller byta ut komponenter när funktionsfel uppstår.

Under alla förhållanden har företag där man vill förbättra utrustningens produktivitet goda skäl att börja använda CMMS-mjukvara för att hantera det korrigerande underhållet. Fördelarna med detta arbetssätt blir än mer uppenbara om de väljer den nya generationens mobila lösning. Fördelarna med detta arbetssätt blir än mer uppenbara om de väljer den nya generationens mobila lösning.

Åtgärder för korrigerande underhåll

I praktiken utförs åtgärder för korrigerande underhåll inom fastigheter på följande sätt:

 • Problemlösande åtgärder på byggnadsinstallationer, som syftar till att snabbt – men tillfälligt – återställa trasig utrustning i fungerande skick.
 • Definitiva reparationer, för att återställa utrustningens ursprungliga prestanda.

Fördelar och begränsningar med korrigerande underhåll inom fastigheter

Korrigerande underhåll är den strategi som längst använts för hantering av byggnader och arbetsplatser, eftersom den är den enklaste och snabbaste åtgärden vid funktionsfel och haverier.

Den enklaste strategin att använda

Denna enkelhet är den största fördelen med korrigerande underhåll. Det kräver varken någon särskild mjukvara eller utarbetande av en underhållsplan för att tillämpas. När utrustning går sönder reparerar teknikerna den och beställer eventuellt reservdelar om det behövs.

Trots att nya verktyg och strategier för underhåll blir tillgängliga fortsätter därför många företag, särskilt små och medelstora sådana, att endast eller mestadels använda korrigerande underhåll för sina fastighetsinstallationer.

Innebär förebyggande underhåll att korrigerande underhåll blir överflödigt?

Under den tekniska och industriella utvecklingen har nya verktyg och nya teorier om underhållshantering gjort entré, och möjliggjort strategier för förebyggande underhåll. De flesta stora företag har nu infört denna typ av praxis, eftersom den gör det möjligt för dem att optimera underhållet av sin utrustning genom att förutse haverier och funktionsfel.

Korrigerande underhåll är dock fortfarande relevant av två huvudskäl inom fastigheter. Å ena sidan har små företag inte nödvändigtvis någon önskan eller något intresse för att införa en strategi för förebyggande underhåll. Å andra sidan råkar även företag som faktiskt använder förebyggande underhåll ibland ut för oförutsedda haverier, som de måste kunna hantera.

Arbetare som reparerar takbelysning

Optimera ditt korrigerande underhåll inom fastigheter med CMMS

Samtidigt som korrigerande underhåll är det som är enklast att använda kan det optimeras genom införande av ett CMMS-system, dvs. mjukvara för datorstödd underhållshantering.

Mjukvara för att förbättra korrigerande underhåll

CMMS-konceptet uppstod när företag började använda ett kalkylblad av Excel-typ för att dokumentera historiken för underhållsåtgärder. Deras mål var då att analysera dessa åtgärder för att förbättra sin organisation.

När särskild mjukvara för underhåll kom ut på marknaden innebar det ett betydande framsteg. CMMS är specifikt utformat för underhållshantering och tillhandahåller funktioner inriktade på detta, till exempel de följande:

 • Hantering av underhållsåtgärder (rapporter, historik)
 • Hantering av byggnadsinstallationer (datablad, förteckningar)
 • Reservdelshantering
 • Hantering av underhållsteam (planering, schemaläggning, kompetensbaserad tilldelning av arbetsuppgifter)
 • Utveckling av KPI:er (resultatindikatorer)
 • Övervakning av SLA:er (tjänstenivåavtal)

Vilka är fördelarna med CMMS för korrigerande underhåll?

Införande av CMMS-mjukvara för att hantera korrigerande underhåll inom fastigheter har många fördelar för ett tjänsteföretag.

Dels ger sådan mjukvara bättre möjligheter att spåra åtgärder och få tillgång till deras historik när som helst. Teknikerna har därför mycket bättre kunskap om hur installationer och infrastrukturer fungerar, vilket gör det möjligt för dem att både exaktare och snabbare fastställa orsaken till haverier.

Dessutom är det till mycket stor nytta att alltid kunna få tillgång till tekniska datablad och rutiner som ska följas, särskilt vid komplexa åtgärder som teknikerna är mindre vana vid. Detta innebär en betydande tidsbesparing.

Slutligen gör användningen av ett CMMS-system det möjligt att analysera haverier, särskilt återkommande sådana. Det går då att vidta lämpliga åtgärder för att hantera dem, till exempel genom att schemalägga inspektioner eller byta ut vissa delar av utrustningen.

Vilket CMMS-system ska man välja?

Fördelarna med att införa ett CMMS-system är delvis beroende av vilken mjukvara som väljs. Det finns flera huvudsakliga typer av lösningar:

 • ”Traditionell” lokal mjukvara, som köps och installeras på interna servrar och kan nås endast från särskilda arbetsplatser.
 • Nyare, SaaS-baserade lösningar (via månads- eller årsprenumeration), tillgängliga från valfri enhet ansluten till internet (dator, surfplatta, smartphone).
 • CMMS+-lösningar som bygger på teknik för smarta byggnader och BIM-modeller.

Moderna lösningar ger mycket större fördelar än äldre mjukvara, tack vare möjligheten att få tillgång till dem när som helst och oberoende av plats, och att få automatisk rapportering av haverier tack vare den smarta byggnaden.

Även vid korrigerande underhåll inom fastigheter gör införandet av CMMS-mjukvara det möjligt att underlätta och optimera underhållsteamens arbete. Valet av en lösning som både är innovativ och anpassad till korrigerande underhåll kommer betydligt att öka produktiviteten i byggnadsunderhållet och för de fastighetsansvariga. Dessutom gör en sådan lösning det möjligt att parallellt införa en strategi för förebyggande underhåll, med vilken haverier delvis kan förutses, vilket förbättrar byggnadsanvändarnas helhetsupplevelse.

Det finns några nyckelfaktorer att beakta vid utvärdering av CMMS-mjukvara. Vi har skapat en informationsgrafik som ger vägledning till att skaffa sig överblick, gradvis fokusera på möjliga val och undvika att göra misstag. Ta en titt på den nu

FAQ

Vilken är skillnaden mellan korrigerande underhåll och förebyggande underhåll?

Korrigerande underhåll är en snabb reaktion på ett problem. Resultatet är ofta en reparation eller förändring av byggnadens installationer. Förebyggande underhåll, å andra sidan, planeras i förväg för att förutse framtida problem, ofta genom en bedömning av skick.

Varför ska man välja CMMS-mjukvara för sitt korrigerande underhåll?

Användning av CMMS-mjukvara för hantering av korrigerande underhåll är fördelaktig för ett företag eftersom den underlättar:
Spårbarhet för utrustningshaverier.
Effektiv hantering av underhållsrelaterade processer.
Tillförlitlig och aktuell KPI-rapportering.

Home » Resurser » Blogg » CMMS för korrigerande underhåll inom fastigheter