CPIP: uppkopplad information i en radikalt förändrad värld

Beräknad lästid:
3
minuter

De förändringar av arbetsplatser som först orsakades av uppkomsten av gemensamma arbetsutrymmen och ännu mer dramatiskt av den stora övergång till distansarbete som orsakats av covid-19 visar hur viktigt det är att använda system som kan hjälpa arbetsplatsteam att effektivt och flexibelt anpassa sig till en föränderlig värld. CPIP utgör den tekniska grunden för många av de förbättringar som arbetsplatser kommer att behöva för att både ta tillvara de möjliga fördelarna och hantera riskerna i den moderna arbetsmiljön. Dess fördelar står att finna i effektiviserings-, innovations- och stabilitetsvinster, vilket gör den till en teknik som är av grundläggande betydelse i en radikalt förändrad värld.

Många företag är dock fortfarande beroende av äldre tekniska system, vilket kan hindra utvecklingen och minska deras förmåga till innovation. Åtta av tio respondenter har inte ett fullt moderniserat kärnsystem som lätt kan införliva ny teknik, enligt Deloitte Insights 2022.

CPIP ökar sina användares anpassningsförmåga och är mycket flexibelt och uppkopplat i sig, med stora möjligheter till anpassning och ständiga investeringar i innovationer och förbättring av användarupplevelsen. Tack vare dess licensmodell får kunderna dessa fördelar genom att alltid ha den senaste versionen av mjukvaran.

Spacewell och CPIP

Spacewell är ledande inom utvecklingen av CPIP. Vi är ett av de få företag som klassificeras som ”Leader” i Verdantix Green Quadrant-rapporterna för både integrerade system för hantering av arbetsplatser (IWMS) och IoT-plattformar för smarta byggnader 2022. Dessa typer av lösningar är kraftfulla var för sig, men de är mycket starka tillsammans. Därför har Spacewell gjort det möjligt för kunderna att använda dess IoT-plattform tillsammans med dess IWMS-lösning sedan 2018. År 2022 slog vi officiellt ihop de båda lösningstyperna till en plattform för arbetsplatsinformation med ett enhetligt användargränssnitt och en enhetlig utformning som gör det möjligt att arbeta med arbetsplatsupplevelse, analys och hantering på ett integrerat sätt. Vi har dessutom investerat i att ytterligare utöka omfattningen av våra lösningar, till exempel inom området energihantering, där Spacewell har lagt till den AI-drivna Dexma Energy Intelligence-plattformen till sitt utbud av lösningar.

Spacewell och CPIP

Spacewells produkter är utformade för att kunna börja användas direkt och dessutom kunna konfigureras. Detta betyder att kunderna kan driftsätta beprövade produkter med omfattande testning och praktisk tillämplighet och samtidigt ha möjlighet att anpassa nästan alla delar av produkten efter sina egna behov, när det gäller allt från mobilskärmar till modulinställningar med önskat språk. Allt i Spacewells produkter är utformat för att förbättra användarupplevelsen, oavsett om användaren är en beslutsfattare som sammanställer data från alla produkter, en byggnadsansvarig som arbetar med att ändra avtal eller underhållspersonal som hanterar användarförfrågningar.

Väsentligt i sammanhanget är att Spacewell är flexibelt när det gäller hårdvara och dessutom kan arbeta med andra mjukvaruplattformar via standardiserade API:er. I en värld av snabba framsteg inom IoT-tekniken söker och testar vi ständigt ny sensorteknik för att skapa de bästa lösningarna för våra kunder, med alla varumärken och leverantörer. Och tack vare vår SaaS/Haas-licensmodell kan våra kunder dra nytta av dessa vinster genom att alltid ha tillgång till de senaste versionerna av mjukvaran och hålla sig uppdaterade med framsteg inom sensorteknik. Vår mjukvara är också utformad för att fungera tillsammans med andra – oavsett om det innebär att den ansluts till ett byggnadshanteringssystem (BMS/BAS) eller att den kan kopplas ihop med en organisations analysmjukvara.

Slutligen är Spacewell en del av Nemetschek-koncernen, ett börsnoterat ATB-företag med ett börsvärde på över 7,5 miljarder dollar. Koncernens innovativa lösningar täcker hela byggnadens livscykel och används av cirka sex miljoner användare världen över. Detta betyder att våra kunder kan lita på att Spacewell kommer att vara en pålitlig samarbetspartner också i turbulenta tider.

Det här blogginlägget är ett utdrag ur vitboken om Transformativ arbetsplatshantering från juni 2022.

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Rapport

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen

Home » Resurser » Blogg » CPIP: uppkopplad information i en radikalt förändrad värld