Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen (rapport)

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Hämta vår kostnadsfria rapport

De förskjutningar av arbetsplatsen som först orsakades av ökningen av coworking spaces och ännu mer dramatiskt av den omfattande pandemiinducerade övergången till distansarbete har djupgående förändrat kontorsfastighetslandskapet. Efter det stora experimentet med distansarbete som pandemin orsakade vill de flesta anställda nu ha möjlighet att arbeta hemifrån åtminstone en del av tiden. Som ett resultat konfronteras fastighetsteam runt om i världen med enorma osäkerheter kring beläggning av byggnader, nya användningsmönster och förändrade förväntningar från anställda.

Modellen för hybrida arbetsplatser

Många företag utvärderar därför konsekvenserna av en «hybridarbetsplats» som ett långsiktigt alternativ. De övergår i allt högre grad till flexibel platsanvändning och ställer om sina arbetsplatser för att kunna arbeta på nya sätt. De behöver då få en inblick i hur mycket utrymme som fortfarande behövs och vilka typer av utrymmen och bekvämligheter de bör tillhandahålla framöver. För att kunna fatta välunderbyggda beslut kan organisationer inte längre förlita sig på oförenliga, ofullständiga och isolerade användningsdata. De behöver mer detaljerade och anslutna data, avancerade analyser och kraftfulla verktyg för datavisualisering.

“I hela branschen finns det en medvetenhet om den omvälvande kraften hos ökad uppkoppling och analyser från IoT.”

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen: Innehåll

 • Förändringar på arbetsplatsen och utmaningarna för byggnadsförvaltningen
 • Informationsplattform för anslutna portföljer (CPIP): Nästa era för IWMS-system
 • Använd en informationsplattform för att optimera arbetsplatsen
 • De fem mest betydelsefulla användningsfallen
  1. Övervakning av beläggning och användning samt anpassning av utrymmen till syftet
  2. Övervakning av inomhusluftkvalitet och hälsa
  3. Vägledning i realtid på arbetsplatsen  
  4. Komfort och energieffektivitet
  5. Effektiva tjänster
 • Möjligheten att skapa värde med en plattform för uppkopplade arbetsplatser
  • Effektiviseringsvinster
  • Innovationsvinster
  • Stabilitetsfördelar
 • CPIP i en radikalt förändrad värld
 • Spacewell och CPIP

Ladda ner en gratis kopia av vår vitbok ” Den smarta uppkopplade arbetsplatsen” för att få veta mer.

Home » Resurser » Forskning och insikter » Den smarta uppkopplade arbetsplatsen