Företagets sociala ansvar i oroliga tider

Beräknad lästid:
5
minuter

Början på ett nytt år är alltid en tid för eftertanke och nya planer, särskilt efter ett år då vi upplevt så många utmaningar och problem. Många av våra kunder, partners och Spacewell-kollegor har drabbats av problem under 2020, och vi är tacksamma om vi har kunnat göra något litet för att hjälpa dem igenom dessa svåra tider.

Ett av de åtaganden som Spacewell – tillsammans med vårt moderbolag Nemetschek Group och många andra – har strävat efter att betona är vårt engagemang och bidrag till företagens sociala ansvar (CSR). Oavsett om detta innebär olika sätt att förbättra hållbarheten i byggbranschen – som är en av de sektorer som släpper ut mest växthusgaser – eller att förbättra människors upplevelser på arbetsplatsen strävar Spacewell efter att använda sina resurser för att bidra till att skapa en bättre värld.

Spacewells interna åtaganden för CSR

Vissa av dessa förändringar börjar hos en själv. Som teknikföretag inser vi att vår största tillgång är vårt kunnande. Spacewells globala nätverk av anställda skapar ständiga innovationer – allt från förbättringar av våra produkter till bättre leveranser, kundupplevelser och kunskapsutbyte med samhället i stort. För att främja denna process utvecklar vi ständigt nya verktyg som kan hjälpa oss att lära oss av varandra, utbyta nya produktidéer inom organisationen och underlätta samarbetet mellan våra globala kontor.

För att hjälpa och motivera våra anställda har vi nyligen inlett eller utökat interna kompetensinitiativ. För att övervinna svårigheterna med att arbeta hemma har vi skapat särskilda resurser för att hjälpa våra anställda med deras hemmakontor. För att hantera de utmaningar som distansarbete innebär för färdighetsträning och mentorskap har vi infört ett nytt verktyg för kompetensutveckling och har sett behovet av regelbundna virtuella personliga möten för att få de anställda att känna att de har kontakt med sina arbetsgrupper och chefer.

För de av oss på Spacewell som kan (och vill) återvända till våra kontor har vi infört våra egna mjukvarulösningar för att ge en säker och positiv upplevelse, från fjärrincheckning till kontaktfri bokning av resurser. Så länge vi inte vet när vi kan återvända till kontoret utan försiktighetsåtgärder är vår prioritet att hitta sätt att vara i säkerhet och samtidigt ha kontakt.

Vårt externa åtagande för CSR: vi skapar möjligheter för våra partners

Spacewells engagemang för CSR och strävan efter att behandla både människorna och världen i stort med varsamhet slutar inte med våra egna anställda. Faktum är att man med tanke på hur många det är som använder våra produkter skulle kunna hävda att vår påverkan utanför vårt företag kan vara till och med ännu större än det vi utför inom det (även om det absolut inte förminskar betydelsen av vårt interna arbete). Därför funderar vi mycket över både den miljömässiga och den sociala effekten av våra produkter.

I ett miljöperspektiv har vi kanske som störst möjlighet att påverka genom vårt stöd för digital förändring. Produkter som MCS och Axxerion centraliserar och digitaliserar mängder av information om byggnader, tillgångar och driftinriktade verksamheter. Genom att skapa appar som förmedlar dessa data till slutanvändare via deras telefoner eller surfplattor hjälper vi våra kunder att undvika slöseri med papper samtidigt som vi ökar ansvarstagandet och dokumentationens noggrannhet.

Och genom att övervaka beläggningen med IoT-sensorer hjälper vi dem att förbättra utrymmesanvändningen och minska sin resursanvändning. Insikter i den faktiska byggnadsanvändningen hjälper också designers att optimera rumsutformningar, vilket leder till färre men bättre byggnader. Dessutom hjälper vår nyligen förvärvade energiinformationslösning DEXMA organisationer av alla storlekar att förbättra energieffektiviteten och nå sina hållbarhetsmål. Med användning av artificiell intelligens gör de data som genereras det möjligt att inte bara spåra energiförbrukningen (och upptäcka avvikelser), utan också att förutsäga byggnaders funktionssätt. Detta är ett viktigt steg i riktning mot självreglerande, självständiga byggnader som automatiskt kommer att balansera energi och användarkomfort.

Ur social synvinkel tror vi att den användarfokuserade inriktningen i vår produktutveckling kan bidra till att minska stressen på arbetsplatsen. Ett smidigt reservationssystem undanröjer inte bara besväret och svårigheterna med att hitta en plats att sitta på – det kan också ge de anställda en bättre upplevelse som helhet. Med allt från möjligheten att beställa extra städning till att kunna se kontorets luftkvalitet i realtid kan en väl utformad app för arbetsplatsen också förnya eller förstärka förtroendet för hälsoaspekten på arbetsplatsen. Vi tror att vi genom att ge anställda fördelen av en arbetsplats som är optimerad för användarnas faktiska beteenden och behov kan minska stressen och skapa en starkare och bättre arbetsplatsgemenskap.

Vi bygger en bättre värld

Dessa funktioner är bara en liten del av den effekt vi hoppas uppnå. Vi är mycket stolta över att vara en del av Nemetschek Group och att stödja dess viktiga initiativ inom FN:s klimat- och hållbarhetskampanj med 50 medverkande företag. Företaget strävar efter att göra en insats för effektivitet och hållbarhet inte bara när det gäller drift och hantering av byggnader, utan under hela bygglivscykeln. Vi välkomnar dig att lära dig mer om detta tidsmässigt lämpliga och viktiga initiativ här.

Även om världen har ställts inför aldrig tidigare skådade utmaningar tror vi att det som skett under 2020 också har underbyggt idén om att hållbarhet och sammanhållning måste vara en del av vårt sätt att bedriva affärsverksamhet. Vi på Spacewell strävar efter att lämna ett positivt bidrag, och i den andan önskar vi dig ett gott nytt 2021.

Datadriven strategi för ESG. eGuide-omslag.

e-guide

Datadriven strategi för ESG:

Hur fastighetsförvaltning kan visa vägen

Sven Toelen

Av Sven Toelen

VP Marketing & Communication

Home » Resurser » Blogg » Företagets sociala ansvar i oroliga tider