IWMS+-implementation: Att bygga intern support

Beräknad lästid:
3
minuter

Tillsammans med förändringarna på arbetsplatsen har COVID-19-pandemin höjt profilen på fastigheter och byggnader i den totala affärsportföljen. Inom många företag har COVID-19-arbetsgrupper introducerat nya avdelningar för beslut på arbetsplatsen. Å ena sidan innebär detta att det finns potentiellt fler individer som kämpar mot investeringar i nya arbetsplatslösningar men å andra sidan finns även potentiellt fler allierade. Att förstå nyckelintressenterna och deras intressen kan vara avgörande i att driva fram innovativa lösningar som IWMS+.

Identifiera intressenter

Nyckelintressenterna inom fastighets- och anläggningsbeslut varierar mellan olika företag. Utöver anläggnings- och fastighetschefer innefattar andra nyckelavdelningar personalhantering, ekonomi och informationsteknologi. Ett ökande antal företag har även introducerat hybridtjänster såsom chefen för upplevelser på arbetsplatsen som intar en mer holistisk syn när det gäller investeringar.

Alla dessa intressenter har olika intressen och frågor som behöver lyftas vid identifieringen av värdeförslag. En HR-chef kan till exempel vara mer intresserad av produktivitets- och nöjdhetsförbättring med ett IWMS+, såsom smarta bokningar. En fastighetschef kan å andra sidan prioritera användningsfall som sänker hyreskostnaderna eller expansionsbehoven och kan därför vara mer intresserad av smart arbetsplatsdesign. En fastighetschef kan vara fokuserad på att sänka driftskostnaderna medan en IT-chef är mest intresserad av på vilket sätt IWMS+-teknologierna påverkar säkerheten och söker sätt att säkerställa att till exempel IoT-enheter inte ansluts till företagssystem.

I många fall har dessa olika intressenter kompletterande intressen. Men alla intressen går kanske inte i en rak linje. I dessa fall kan förespråkare utnyttja det faktum att IWMS+ är en sådan heltäckande fastighetslösning som bygger allianser över olika grupper av intressenter. Genom att bygga ett kraftfullt övergripande narrativ som räknar in alla potentiella användarfall och hur de stöder hela organisationen, är det möjligt att utveckla ett kraftigt stöd.

Pålitlighet och resultat

I linje med att kommunicera de potentiella användningsfallen med lämpliga intressenter är det även viktigt att bygga interna pålitlighets- och resultatförväntningar som reflekterar alla dessa intressenters frågor. Som en del av produkturvalet och beslutsfattandeprocessen behöver nyckelintressenter få chansen att ställa frågor, klargöra hur de ska använda programvaran och etablera KPI:er som spåras för att säkerställa att produkten används effektivt.

Om ett av kärnmålen till exempel är att öka utnyttjandet av mötesrum är det viktigt att säkerställa att bokningssystem fungerar med alla nyckelorganisatoriska touchpoints (oavsett är det är Outlook, en mobil-app eller en kiosk). I det långa loppet behöver en utnyttjandebaslinje skapas, ett team behöver utses för att samla in insikter och föreslå insatser för att förbättra utnyttjandet, och reguljära bedömningar behöver göras för att säkerställa att utnyttjandestrategierna fungerar. Slutligen är IWMS+ ett kraftfullt verktyg men data och analyser når bara en bit på vägen. De fullständiga fördelarna kan enbart uppnås när insikter omvandlas till handling.

Det här inlägget är det sista i en serie om IWMS+. Tidigare inlägg introducerade konceptet med IWMS+ och en rad ämnen kring smarta byggnader. Om du vill få meddelanden om framtida inlägg i den här serien och annat kunskapsinnehåll från Spacewell, registrera dig här.

Home » Resurser » Blogg » IWMS+-implementation: Att bygga intern support