Optimering av kontorsutrymmets konfiguration – hantering av tillgången i förhållande till efterfrågan (del 4 i serien om hybridkontoret)

Kontorsinredning med suddiga kollegor

Medan den förra artikeln främst handlade om de sätt på vilka hybridarbete kan påverka kontorets storlek handlar den här artikeln om vilka slags utrymmen de anställda kommer att söka sig till när de kommer tillbaka till kontoret. Ett växande antal analytiker förutser en övergång till utrymmen för samarbete och social samvaro på kontoret, och vissa … Läs mer

Optimera kontorsutrymmet för nya sätt att arbeta (del 3 i serien om hybridkontoret)

Greeting colleagues

En betydelsefull fråga för en återgång till kontoret är hur mycket utrymme företag kommer att behöva när de (potentiellt) inför mer flexibla arbetssätt. Svaret kan ha stor ekonomisk betydelse: näst efter lönerna kan fastigheterna vara en av de största kostnadsskapande faktorerna för företag, särskilt i kunskapsbranscher. 1 Eftersom hyreskontrakt brukar ha lång löptid kan överflödigt … Läs mer

Dynamiska reservationer, icke-fasta arbetsplatser, flexibel platsanvändning och hybridkontoret (del 2 i serien om hybridkontoret)

Kontorsarbetare med flexibel platsanvändning

En av de främsta förutsägelserna när det gäller hybridarbetsplatsen är att denna nya modell kommer att vara inriktad på flexibilitet i alla dess former – vilket inkluderar hanteringen av enskilda arbetsplatser. När bara vissa av dina anställda kommer till kontoret om dagarna visar sig fasta arbetsplatser snabbt vara en mycket ineffektiv lösning. förväntade ökningen av … Läs mer

Fokus på flexibilitet: Teknik för hybridarbetsplatser (del 1 i serien om hybridkontoret)

Folk som pratar i korridor

Ett år in i pandemin och med ett löfte om en återgång till det normala genom vaccineringen börjar företagen övergå från att söka efter kontorslösningar för covid-19 till att tänka strategiskt på kontorets framtid. Eftersom de anställda är intresserade av att fortsätta arbeta på distans åtminstone delvis utvärderar företagen effekterna av att ha ett ”hybridkontor” … Läs mer

Home » Hybridkontoret