FMIS+ Slimme service: Dienstverlening en gebruik op één lijn

Kantoortafel met salades, drankjes en vier mensen op de achtergrond

Vorige week vertelden we dat er tal van manieren zijn waarop serviceproviders kunnen profiteren van een FMIS dat verrijkt is met realtimegebouwgegevens. Zo kunnen ze services als slimme schoonmaak en slim onderhoud doelgericht uitvoeren met minder resources én sneller reageren op serviceaanvragen. Hetzelfde geldt voor de dienstverlening aan de huurders, zoals catering en zelfs de … Lees meer

Implementatie van het FMIS+: Een intern draagvlak opbouwen

Glimlachende collega's in moderne vergaderruimte

Naast verstoringen op de werkplek heeft de COVID-19-pandemie het profiel van de faciliteiten en het vastgoed in het algemene bedrijfsportfolio aangescherpt. In menig bedrijf hebben COVID-19-taakgroepen nieuwe afdelingen opgezet die hun zeg hebben in de besluitvorming op de werkplek. Dit betekent dat er misschien meer schakels zijn die een investering in nieuwe werkplekoplossingen in de … Lees meer

Implementatie van het FMIS+: De juiste oplossing kiezen

Close-up van vier mensen kijkend naar een tablet met grafische overlay

FMIS+ is een relatief nieuwe technologie die mogelijk is gemaakt door de aanzienlijk lagere kostprijs en sterk verbeterde kwaliteit van sensoren. Toch ligt een zeer ingeburgerde technologie aan de basis ervan: het facilitymanagementinformatiesysteem (FMIS). Op het vlak van de implementatie brengt dit zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Het oude gaat op in het … Lees meer

FMIS+ Slim comfort: Comfortmonitoring omzetten in acties

Ronde ramen van een gebouw

Een van de vele gevolgen van de COVID-19-pandemie is een piek in de belangstelling voor luchtkwaliteit en comfortmonitoring. Medewerkers maken zich zorgen over blootstelling aan het virus op het werk en moeten dus worden gerustgesteld. Elke strategie daarvoor steunt op meer inzicht in de omgevingsomstandigheden en een betere communicatie erover. Tal van bedrijven investeren dan … Lees meer

FMIS+ Slimme planning van kantoorruimtes: Vooruit plannen aan de hand van echte gebruikersgegevens

FMIS+ grafiek voor slimme ruimteplanning

Tot nu toe hebben we ons in deze blogreeks gericht op specifieke gebruikssituaties van het FMIS+-platform, zoals slim schoonmaken en slim reserveren. Toch ligt de waarde van FMIS+ niet alleen in de micro-applicaties, maar ook in de mogelijkheid om macro-applicaties te ondersteunen, zoals de strategische planning van kantoorruimte op lange termijn. FMIS-platformen ondersteunen het beheer … Lees meer

FMIS+ en slim werkplekbeheer: Flexibiliteit op haar best

Vijf personen op een kantooreiland

In de blogpost van vorige week vertelden we hoe sensorgegevens een traditioneel FMIS verrijken met handige nieuwe mogelijkheden om ruimtes te reserveren. Reserveringssystemen zijn, samen met goed ontworpen touchpoints voor gebruikers, echter niet alleen nuttig om conferentie- en vergaderzalen te beheren; ze zijn essentieel om flexibele werkplekken doeltreffend te doen werken. Net zoals bij zaalreserveringen … Lees meer

FMIS+ Vergaderzalen slim reserveren: Meer dan ruimte en tijd

Vier mensen luisteren naar de persoon die de workshop geeft

In zijn eenvoudigste vorm stelt een zaalreserveringssysteem de gebruikers van een gebouw in staat om een bepaalde ruimte voor een bepaalde tijd voor te behouden voor zichzelf of voor een hele groep. Deze basisformule kan op verschillende manieren worden aangepast, vaak zonder dat er sensoren nodig zijn. Een kleine greep uit populaire functies van reserveringssystemen: … Lees meer

Home » FMIS+