IWMS+ Smarta tjänster: Inrikta tillhandahållandet av tjänster på utnyttjande

Kontorsbord med sallader, drycker och fyra personer i bakgrunden

Vilket påpekades förra veckan finns ett antal sätt som tjänsteleverantörer kan utnyttja förbättringsmöjligheterna med IWMS med fastighetsdata i realtid. Både smart städning och underhåll kan bli mer målinriktat i användandet av resurser samtidigt som det ger en mer responsiv service. Samma gäller för service inriktad på hyresgäster såsom catering eller tillhandahållande av AV-utrustning. Förbättra planeringen … Läs mer

IWMS+-implementation: Att bygga intern support

Kollegor som ler i ett modernt mötesrum

Tillsammans med förändringarna på arbetsplatsen har COVID-19-pandemin höjt profilen på fastigheter och byggnader i den totala affärsportföljen. Inom många företag har COVID-19-arbetsgrupper introducerat nya avdelningar för beslut på arbetsplatsen. Å ena sidan innebär detta att det finns potentiellt fler individer som kämpar mot investeringar i nya arbetsplatslösningar men å andra sidan finns även potentiellt fler … Läs mer

IWMS+-implementation: Att välja rätt lösning

Närbild av fyra personer som tittar på en surfplatta med grafiskt överlägg

Även om IWMS+ är en relativt ny teknologi som utnyttjar signifikanta framsteg inom sensorers kostnad och kvalitet, är det byggt på mycket mogen teknologi, det integrerade arbetsplatshanteringssystemet (integrated workplace management system (IWMS)). Detta presenterar både utmaningar och möjligheter för implementation. En sammanslagning av gammalt och nytt En av utmaningarna med att implementera ett IWMS+ är … Läs mer

IWMS+ Smart komfort Kom igång med komfortövervakning

Böjda byggnadsfönster

En konsekvens av COVID-19-pandemin har varit det ökade intresset för luftkvalitet och komfortövervakning. Bättre förståelse och kommunikationen kring miljöförhållanden blir en viktig del av säkerhetsstrategierna när anställda är oroliga för en eventuell virusexponering på kontoret. På samma sätt investerar många företag i förbättringar av sina HVAC- och filtreringssystem för att minska risken för att virus … Läs mer

IWMS+ Smart utrymmesplanering för kontor: Använda faktisk användardata för att driva framtida planering

Bild IWMS+ Smart utrymmesplanering

Hittills i denna bloggserie har vi fokuserat på specifik användning av IWMS+-plattformen, som smart städning och bokning. Men värdet hos IWMS+ ligger inte bara i dess mikroapplikationer, utan också i dess möjlighet att stödja makroapplikationer som långsiktig strategisk planering. IWMS-plattformar stödjer hanteringen av globala portföljer med fastigheter och tillgångar – på samma sätt kan IWMS+-produkten … Läs mer

IWMS+ Smart hantering av arbetsplatsen: Gör flexibelt arbete bättre

Fem personer på en kontorsö

I förra veckans blogginlägg diskuterade vi möjligheterna med sensordata för att skapa nya funktioner för rumsbokning i ett traditionellt IWMS. Men bokningssystem – tillsammans med kontaktpunkter med bra design – är inte bara användbara för att hantera konferens- och mötesrum, de är avgörande för att få flexibla arbetsplatser att fungera effektivt. Som med rumsbokningar och … Läs mer

IWMS+ Smarta rumsbokningar Bortom tid och rum

Fyra personer som lyssnar på personen som ger workshop

I sin enklaste form gör ett rumsbokningssystem det möjligt för användare i en fastighet att välja en plats och boka den för en individ eller en grupp under en viss tid. Det finns många sätt att modifiera detta grundläggande system, ofta utan att behöva integrera sensorer. Några funktioner som efterfrågas i bokningssystem är: Ett avancerat … Läs mer

Home » IWMS+