Beräknad lästid:
2
minuter

CPIP, nästa generations IWMS-mjukvara som möjliggör en omvälvande arbetsplatshantering

Det oberoende konsultföretaget Verdantix har publicerat en rapport som introducerar konceptet ”Connected Portfolio Intelligence Platform” (CPIP), en ny IoT-baserad mjukvarukategori för optimering av fastigheter och byggnader. I den här rapporten beskriver Verdantix CPIP:er som nästa generation av IWMS-system som ger ökat kundvärde genom insikter från Internet of Things (IoT) och avancerad analys. Verdantix definierar CPIP som:

Insikt om Verdantixmarknaden maj 2022 framsida

Hämta din kostnadsfria rapport

”Molnanslutna plattformar som hjälper företag att förbättra byggnaders prestanda inom portföljhantering, drift och personalupplevelse. Dessa plattformar kombinerar på ett intelligent sätt data från byggnadssystem, smarta byggnadsenheter och IoT-sensorer med avancerad analys, t.ex. AI och ML.”

CPIP ur ett Spacewell-perspektiv

Spacewell förutsåg den här utvecklingen för flera år sedan när företaget – som en ledande IWMS-leverantör – började utveckla sin hårdvaruoberoende IoT-plattform för smarta byggnader (då kallad Cobundu). I dag är Spacewell en av de få marknadsaktörer som har utsetts till ledande inom både IWMS- och IoT-plattformslösningar i Verdantix 2022 GQ benchmark-studier. Även om vi är medvetna om kraften i varje lösning för sig är det genom att integrera dem som vi radikalt höjer prestandan hos båda systemen.

Verdantix Green Quadrant 2022 - Spacewell a Leader in IWMS and IoT Platforms for Smart Buildings

Teknik för smarta byggnader kan generera mängder av realtidsdata om utrymmesanvändning och miljöfaktorer. Analys och visualisering ger insikter om förbättringar som är värdefulla i sig själva, men värdet ökar dramatiskt när dessa insikter görs användbara genom arbetsflödesbaserad processautomatisering. På grundval av denna förståelse har Spacewell nyligen bytt namn på sitt samlade erbjudande till Spacewell Workplace, med moduler för arbetsplatshantering, analys och upplevelse. Den nya varumärkesprofilen vittnar om vårt engagemang för att skapa högpresterande arbetsplatser genom att göra IWMS smartare, mer mobilt och mer uppkopplat. Med andra ord, genom att utvecklas till en uppkopplad plattform för intelligent portföljinformation.

CPIP:s huvudkomponenter

Spacewells nuvarande erbjudanden med ett strategiskt fokus på moln- och IoT-baserade plattformar för arbetsplatser och energiinformation återspeglar de viktigaste komponenterna i CPIP:er som beskrivs av Verdantix:

  • Ett brett utbud av moduler
  • Inmatning av data i realtid från sensorer, byggnadsutrustning och befintliga system
  • Integrationer mellan lösningar från tredje part och klassledande lösningar
  • Enhetliga användargränssnitt för olika moduler och enheter
  • Avancerade verktyg för analys och datavisualisering i olika moduler

Om du vill läsa mer om utvecklingen av IWMS och om nyttan med CPIP kan du hämta din kostnadsfria kopia av Verdantix-rapporten (formulär)

Home » Resurser » Blogg » CPIP, nästa generations IWMS-mjukvara som möjliggör en omvälvande arbetsplatshantering