Den bästa mjukvaran för fastighetsservice i världen efter covid-19?

Beräknad lästid:
5
minuter

En sak är uppenbar: framtidens kontor kommer att behöva göra mycket mer för att attrahera hyresgäster och tillgodose anställdas behov. Efter de erfarenheter av distansarbete som uppkommit genom covid-19 har anställda och företag olika förväntningar på arbetsplatsen. Hyresavtalen för kontorslokaler kommer att få kortare löptider, beläggningsnivåerna kommer att variera mer och utrymme kommer i allt större utsträckning att erbjudas som en tjänst. Som det beskrivs i en artikel i New York Times: ”Kontoret kommer att bli mer av en konsumentprodukt, och precis som alla konsumentprodukter kommer kontoret att bli tvunget att ständigt slåss för att hitta sina kunder.”

Leesman, ett undersökningsföretag som specialiserar sig på att mäta och analysera anställdas upplevelser, fann 2019 att nästan 40 procent av de anställda upplevde att deras arbetsplats inte gjorde det möjligt för dem att arbeta produktivt. Redan före covid-19 höll kontorsvärlden på att röra sig bort från fasta scheman och arbetsplatser i riktning mot ett mer flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt. I världen efter covid-19 kommer vi att se ännu mer flexibilitet när det gäller arbetssätt och arbetsplatser. Anställda kommer att röra sig mellan hemmakontor, ett huvudkontor i stadskärnan och små förortskontor eller ett lokalt kafé, beroende på vilka typer av aktiviteter de har planerat.

Data och analyser i realtid

För att hantera denna typ av hybridmiljö effektivt behöver arbetsplatsledare bättre data och bättre analysfunktioner. IWMS-mjukvara har traditionellt varit inriktad på processautomatisering enligt bästa praxis för effektivisering av driften. Detta är fortfarande en viktig del av att hantera en fastighet, men det är inte längre tillräckligt. För att fungera väl i den nya arbetslivsvärlden måste mjukvara för fastighetsservice förstärkas med flöden av realtidsdata om miljöförhållanden och om hur användarna utnyttjar olika utrymmen. IWMS behöver vara tillgängligt för de anställda, som förväntar sig att deras appar för den flexibla arbetsplatsen är lika interaktiva och intuitiva som deras konsumentinriktade appar. Och den bästa mjukvaran för fastighetsservice kommer också att tillhandahålla kraftfulla dataanalytiska funktioner för att verkligen förstå dynamiken i det som händer inne i byggnaderna.

För att fungera väl i den nya arbetslivsvärlden måste mjukvara för fastighetsservice gå bortom processautomatisering för att effektivisera driften.

Som vi har hävdat i en tidigare bloggartikel betyder detta att IMWS-mjukvara behöver kombineras med teknik för smarta byggnader, till något som vi kallar IWMS+. Genom integrering av de två systemen kan IWMS+ ge tillgång till mer högkvalitativa realtidsdata än vad som skulle vara möjligt med något av de enskilda systemen för sig, och möjliggöra insikter som överskrider gränserna mellan företagsavdelningar och användartyper.

Om du letar efter den bästa mjukvaran för fastighetsservice för den nya arbetsvärlden finns här tre viktiga egenskaper att hålla utkik efter:

1. Den bästa mjukvaran för fastighetsservice erbjuder integrering från grunden

Videoförhandsgranskning av Occupancy Intelligence för hybrida arbetsplatser

För att IWMS+ ska fungera väl behöver plattformarna för IWMS och smarta byggnader vara helt integrerade. Detta betyder att de utvecklas från grunden och utformas för att fungera tillsammans helt utan kompromisser. Vi ser ganska många IWMS-leverantörer som säger sig erbjuda IoT och lägger till sensorer i efterhand. Detta kommer tyvärr bara att leda till ouppfyllda önskningar och besvikelse.

Ett FM-system med sensorer vid sidan av är som att köra bil snabbt genom natten med strålkastarna på men med fastbundna händer och fötter.

Eric Van Bael

För sensorer är bara en del av lösningen. Och att arbeta med stora IoT-datamängder är något helt annat än den strukturerade databehandling som sker med IWMS. Dessutom måste mjukvara för smarta fastigheter inte bara tolka realtidsdata från IoT-sensorer, den måste också göra detta i kombination med andra datakällor såsom BIM/innehållsrika tillgångsdata eller dataflöden från användarenheter.

2. Den bästa mjukvaran för fastighetsservice ger dynamisk analys

Dynamisk analys

Traditionella instrumentpaneler visar sammanställda data på ett statiskt sätt. Du tar dina data, filtrerar fram den önskade datauppsättningen och ser resultaten. De kanske presenteras på ett bra sätt, men de utgör inget annat än information som bara kan läsas. De gör det inte möjligt för arbetsplatsledare att klicka sig fram genom data, hitta samband och förstå orsaker.

För att data ska kunna fylla ett verkligt syfte krävs ett annat slags analysverktyg, ett som inte bara sätter etiketter på saker, utan visar samband och bakomliggande faktorer: ”Beläggningen i denna del av byggnaden minskade förra veckan därför att komforten påverkades negativt av ett problem med luftkonditioneringssystemet.” Dessa insikter är möjliga eftersom du får en dynamisk överblick över alla data. När du ändrar en enskild parameter anpassas hela instrumentpanelen dynamiskt. Med mjukvaran kan du enkelt se dina arbetsplatser och fastigheter i fågelperspektiv och sedan zooma in till en mer detaljerad nivå tills du får fram de uppgifter du behöver.

3. Den bästa mjukvaran för fastighetsservice erbjuder stöd för mobil användning och en intuitiv användarupplevelse

Genom realtidsanalys omvandlas data till användbar information för både byggnadsanvändare och tjänsteleverantörer, när och där den behövs.

Fastighetsarbetsgrupper förflyttar sig mycket inom byggnader och fastigheter och behöver därför ha tillgång till relevant information direkt. I en smart service-app som Work Assistant kombineras schemalagda arbetsuppgifter med tjänsteförfrågningar och sensoraktiverade förfrågningar, som alla är tydligt prioriterade och visas direkt på planritningar. Med ett sådant verktyg kan tjänsteleverantörers anställda dynamiskt hantera sina dagliga arbetsuppgifter och åtgärda konkreta händelser omgående. Detta är den nya världen av dynamiska, resultatdrivna tjänsteleveranser, som möjliggörs av IoT-baserad teknik.

Närbild av två händer som håller i en lablett med programvaran Work Assistant

Med mobilt digitalt stöd kan de anställda få en mer produktiv arbetsdag. Den bästa IWMS+-mjukvaran innehåller användar-appar som ger vägledning i realtid. Antingen på de anställdas egna smartphones eller genom ett antal andra intuitiva touchpoints. Spacewells app Workplace, till exempel, gör det lätt för anställda att navigera bland sina arbetsplatser och resurser. De behöver inte längre gå runt och leta efter en ledig plats – deras smartphone kan direkt visa dem att det finns ett utrymme ledigt på ett annat våningsplan, med rätt utrustning och komfort för deras behov.

Koncept för grön cirkulär ekonomi

Naturligtvis erbjuder mjukvara för framtidssäkrad fastighetsservice fler funktioner, såsom säkerhet i storföretagsklass och SaaS-leverans. Men detta bör ses som självklart numera.

Redo att ta en närmare titt? Boka en personlig demonstration.

Gilles Ghyssaert

Av Gilles Ghyssaert

Global Solution Consultant

Gilles Ghyssaert kom till Spacewell 2013, i början av företagets accelererade tillväxt mot att bli ett globalt fastighetsteknikföretag. Gilles har en bakgrund inom försäljning och produktmarknadsföring och fokuserar just nu på att ge stöd till den globala organisationen som en lösningsinriktad konsult.

Med sin tekniska bakgrund och kreativitet kan han lösa svåra problem och utveckla strategiska möjligheter. Gilles har en Master of Science-examen i (Intelligent Electronics) Engineering från KU Leuven University i Belgien.

Home » Den bästa mjukvaran för fastighetsservice i världen efter covid-19?