Din fastighet är redo för Internet of Things – är du det också? (Serien ”Från sensor till insikt”, del 1)

Beräknad lästid:
4
minuter

Trots att Internet of Things (IoT) är omvälvande på många sätt ser vissa fastighetsansvariga det som bara ännu en teknisk leksak – ett nyhetens behag som skapar förväntningar som går långt utöver den faktiska upplevelsen. Dessutom tror de att det innebär stora startkostnader vars investeringsavkastning är tveksam. Vidare antar de (felaktigt) att tekniken bara är lämplig för nya, avancerade byggnader. Faktum är dock att det är enkelt att börja samla in data för att öka insikten i hur din byggnad fungerar och i hur den kan ge användarna den önskvärda upplevelsen. Även om dina byggnader inte är nya kan de enkelt göras smartare med hjälp av trådlösa IoT-sensorer till låg kostnad. Som ett resultat av fallande sensorpriser och nya moln- och tjänstbaserade affärsmodeller har IoT-projekt i dag en relativt låg ingångströskel och betalar sig på kort tid (ta till exempel en titt på det här videoklippet med en användarberättelse från PostNords Christian Göttsche.

IoT in buildings: smarter facility management

Even if your buildings are not new, they can easily be made smarter through low-cost wireless IoT sensors. As a result of the plunge of sensor prices and new cloud-based as-a-service business models, Internet of Things projects today have a relatively low entry threshold and a short payback time (for example, check out this testimonial video from PostNord’s Christian Göttsche).

Med andra ord: Din fastighet är redo för Internet of Things. Den egentliga frågan är: Är du det också?

Det är flexibelt och prisvärt

Internet of Things har en mycket mindre prislapp för avkänning, kommunikation och installation än traditionell BMS. IoT-sensorer kräver varken kablar, strömförsörjning eller wi-fi, och kan fungera oberoende av företagets nätverk och data. De är baserade på energisnål teknik för fjärrkommunikation såsom LoRaWAN som möjliggör säker kommunikation till låg kostnad och utan behov av kablar. Eftersom sensorerna är trådlösa kan de enkelt placeras ut och flyttas runt – inga väggar behöver sågas upp.

Det handlar inte om ”sakerna”

Det är viktigt att förstå att IoT-sensorer bara är ett medel för att nå ett mål. Organisationer bör alltid ha målet som utgångspunkt. För att det ska gå att skörda frukterna av arbetet krävs ett tillvägagångssätt som omsätter problem och förbättringsidéer i specifika användningsscenarion. Det kan till exempel handla om att minska svårigheterna med att göra bokningar eller undanröja andra hinder för produktiviteten. Först då går det att definiera datakällor och lämpliga sensortyper för att registrera och sammanställa den information som behövs.

Det handlar inte ens om data

Stora datamängder blir bara värdefulla för fastighetsservicen i den utsträckning de tillhandahåller (realtids)insikter i byggnadsbestånden och möjliggör smarta scenarion. Tills nyligen låg tonvikten främst på att hantera byggnaden – tänk energihantering, styrsystem för inomhusklimat, förebyggande/förutsägande underhåll, fysisk åtkomstkontroll, säkerhet och trygghet. I dag finns det en växande medvetenhet om hur IoT kan förbättra de anställdas upplevelse på arbetsplatsen. Detta omfattar följande:

  • Att börja använda utrymmen bättre, vilket är särskilt lämpligt på arbetsplatser med flexibel platsanvändning
  • Rightsizing the office footprint and mix of space types
  • Providing a healthy workplace environment with clean air
  • Dynamiska reservationer för kontor, rums- och arbetsplatsbokning
  • Att tillhandahålla mobil vägledning i realtid för anställda
  • Att möjliggöra effektiva aktivitetsbaserade tjänster för byggnadsanvändare
Lady at koisk for Mobile Personal Assistance

Som analysföretaget Gartner sade redan 2015: ”Fokus behöver flyttas till att tänka på stora frågor och stora svar i första hand och på stora datamängder i andra hand – värdet finns i svaren, inte i data.”

Är det något för dig?

Om du söker efter de svar du behöver för att få användarna att trivas, optimera resurserna och skapa en bra arbetsplatsupplevelse – då är det förmodligen det. Under det att våra arbetsplatser utvecklas från en äldre modell till att bli digitala finns det nya utmaningar och förväntningar som behöver hanteras. Utan uppkopplad teknik och detaljerade realtidsdata finns det en stor risk för att lösningarna kommer att bli otillräckliga för användarnas behov – och i slutändan kommer att bli misslyckade. Detta stämmer i ännu högre grad nu när så många organisationer omvärderar sitt sätt att arbeta och övergår till mer flexibla, medarbetarfokuserade arbetsmiljöer med större inriktning på hälsa, välbefinnande och produktivitet.

Vi presenterar en ny bloggserie

Den här bloggartikeln ger en försmak av några av de ämnen vi kommer att ta upp i vår nya serie ”Från sensor till insikt”. Vårt mål kommer att vara att titta på hur fastighets- och arbetsplatsledare kan dra nytta av IoT i ett antal olika scenarion som blir till fördel för byggnadens användare. Vi kommer också att tala om analysfunktioner, tillämpning av bästa praxis, integritet och säkerhet samt saker att tänka på när det gäller att välja en lösning som passar för dina behov.

WVi är intresserade av alla frågor och idéer, så skicka gärna kommentarer genom att använda kontaktknappen nedan.

Home » Din fastighet är redo för Internet of Things – är du det också? (Serien ”Från sensor till insikt”, del 1)