Förändringar på arbetsplatsen och utmaningarna för byggnadsförvaltningen

Beräknad lästid:
4
minuter

Efter covid-pandemin står fastighetsansvariga över hela världen inför enorma osäkerhetsfaktorer när det gäller beläggning i byggnader, nya användningsmönster och förändrade förväntningar från de anställda. Efter det stora experiment med distansarbete som pandemin orsakade vill de flesta anställda nu ha möjlighet att arbeta hemifrån åtminstone en del av tiden. Särskilt i den övre delen av arbetsmarknaden har de anställda aldrig haft större inflytande än i dag.

Hybrid som ett långsiktigt alternativ

Många företag utvärderar därför konsekvenserna av en ”hybridarbetsplats” som ett långsiktigt alternativ. De övergår i allt högre grad till flexibel platsanvändning och ställer om sina arbetsplatser för att kunna arbeta på nya sätt. De behöver då få en inblick i hur mycket utrymme som fortfarande behövs och vilka typer av utrymmen och bekvämligheter de bör tillhandahålla framöver. För att kunna fatta välunderbyggda beslut kan organisationer inte längre förlita sig på oförenliga, ofullständiga och isolerade användningsdata. De behöver mer detaljerade och anslutna data, avancerade analyser och kraftfulla verktyg för datavisualisering. Och för att framgångsrikt driva och tillhandahålla tjänster till en flexibel arbetsplats med en distribuerad arbetsstyrka behöver företag också data i realtid.

Datainsikter i realtid

Tänk så här: att sköta ett kontor blir mer som att köra bil. Du förväntar dig att bilens motordator övervakar och styr alla viktiga funktioner i realtid. Och att den till och med anpassar sig till förändrade förhållanden och ditt eget körmönster. Du vill också ha realtidsinformation om hastighet, belysning, bränsle o.s.v. Du förväntar dig dessutom att få en varning så snart något fungerar dåligt eller när en risk uppstår (till exempel låga temperaturer och risk för halka). Det är just den här typen av realtidsdata som fastighetsarbetsgrupper på en flexibel arbetsplats också behöver, så att de kan agera på information när den kommer. Ännu viktigare är att realtidsdata hjälper de anställda att smidigt navigera genom komplexiteten på en hybridarbetsplats och få en produktiv arbetsdag.

I hela branschen finns det en medvetenhet om den omvälvande kraften hos ökad uppkoppling och analyser från IoT.

Möjligheter med och effekter av IoT-relaterad teknik

Redan innan pandemin ledde uppkomsten av gemensamma arbetsutrymmen, den explosiva utvecklingen av Internet of Things (IoT) och ett växande medvetande om den potential som maskininlärning och artificiell intelligens har att förändra arbetsflöden till spekulationer om framtiden för hantering av byggnader och arbetsplatser. Dessa framsteg, och de fördelar de ger i form av flexibilitet och effektivitet, bygger på en grundstruktur av uppkopplade mjukvaruverktyg som registrerar data från smarta byggnader och förvandlar dem till användbar information, ofta genom automatiska processer.

I hela branschen finns det en medvetenhet om den omvälvande kraften hos ökad uppkoppling och analyser från IoT. För att återspegla de djupgående förändringar som IoT-relaterad teknik och övergången till hybridarbetsstrategier medför lanserade konsultföretaget Verdantix i maj 2022 en ny mjukvarukategori: Informationsplattform för anslutna portföljer eller CPIP.

Informationsplattform för anslutna portföljer (CPIP): nästa era för IWMS-system

Som Verdantix konstaterar i sin rapport Market Insight: The Transformation Of IWMS To Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP): ”Sedan 00-talet har företagen använt integrerade arbetsplatshanteringssystem (IWMS) som en central integrationspunkt för processer för hantering av tillgångar, utrymmen, underhåll, energi och arbetsplatser. I dag utvecklas IWMS-lösningar in i en ny era, som präglas av analyser, Internet of Things (IoT) och funktioner för anställda, för att erbjuda kunderna ett nytt värde.”

Lady at koisk for Mobile Personal Assistance

Verdantix definierar CPIP-lösningar som: ”Molnanslutna plattformar som hjälper företag att förbättra byggnaders prestanda inom portföljhantering, drift och personalupplevelse. Dessa plattformar kombinerar på ett intelligent sätt data från byggnadssystem, smarta byggnadsenheter och IoT-sensorer med avancerade analyser, arbetsflödeshanteringsmotorer och mobila lösningar.”

Enligt konsultföretaget är de viktigaste komponenterna i CPIP-lösningar:

  • Ett brett utbud av moduler.
  • Inmatning av data i realtid från sensorer, byggnadsutrustning och befintliga system.
  • Integrationer mellan lösningar från tredje part och klassledande lösningar (med hjälp av gränssnitt för tillämpningsprogrammering eller API:er).
  • Konsekventa användargränssnitt mellan moduler och enheter.
  • Avancerad analys i flera moduler.

Använd en informationsplattform för att optimera arbetsplatsen

Arbetsplatsen kan på ett unikt sätt dra nytta av IoT-sensorer och IoT-enheter för att få in data i nära realtid. Tillsammans med kraftfulla analyser gör detta det möjligt att få bättre insikter och skapa smartare arbetsflöden. De viktigaste scenarierna på arbetsplatsen finns på följande områden:

En arbetsplats kan vara en kontorsbyggnad, men det kan lika gärna vara en sjukhusavdelning, en flygplats, ett lager eller någon annan typ av inrättning där arbete utförs eller tjänster levereras.

Det här blogginlägget är ett utdrag ur vitboken om TRANSFORMATIV ARBETSPLATSHANTERING från juni 2022.

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Rapport

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen

Home » Resurser » Blogg » Förändringar på arbetsplatsen och utmaningarna för byggnadsförvaltningen