IWMS+-implementation: Att välja rätt lösning

Beräknad lästid:
4
minuter

Även om IWMS+ är en relativt ny teknologi som utnyttjar signifikanta framsteg inom sensorers kostnad och kvalitet, är det byggt på mycket mogen teknologi, det integrerade arbetsplatshanteringssystemet (integrated workplace management system (IWMS)). Detta presenterar både utmaningar och möjligheter för implementation.

En sammanslagning av gammalt och nytt

En av utmaningarna med att implementera ett IWMS+ är att de flesta större organisationer redan har ett IWMS på plats, vilket innebär att en direktutrullning av en omfattande lösning inte alltid är så praktisk. Medan vissa IWMS-leverantörer som Spacewell erbjuder båda delarna av IWMS+-lösningen gäller samma sak inte för alla leverantörer av IWMS eller mjukvara för smarta byggnader. Även de specifika funktionerna och fokus på programvarulösningarna varierar mellan olika leverantörer.

En uppenbar lösning på det här pusslet är att helt enkelt kombinera existerande IWMS med den föredragna lösningen för smarta byggnader för att bygga ett funktionellt IWMS+. Detta kommer nästan alltid vara ett alternativ och kräver bara vissa former av integration mellan de två systemen. Baksidorna med det här tillvägagångssättet är att det kan bli komplext att installera, särskilt när det finns flera automatiska utlösare som behöver kommunicera med olika system.

Dessutom finns en risk att problem uppstår när ett eller båda systemen genomgår en uppgradering. Även om systemändringar eller nya funktioner leder till förbättringar å ena sidan, kan anslutningarna som skapats mellan de separata systemen å andra sidan brytas och behöver återetableras. Detta samordningsproblem kommer sannolikt inte att uppstå med ett helt integrerat system där ändringar på antingen IWMS eller plattformen för smarta byggnader är helt testade före release. Slutligen kan användningen av separata leverantörer elimineras och därmed risken för skalkostnader, och potentiellt ytterligare licenskostnader.

Direktutrullning mot fasutrullning

Alternativt kan en potentiell antagare välja att byta ut sitt IWMS när hela systemet migreras till en enda IWMS+-leverantör. Detta övervinner integrations-, uppgraderings- och kostnadsproblemen som nämndes ovan men kan vara en överväldigande uppgift beroende på ett IWMS storlek och komplexitet.

För företag som ogärna gör en sådan signifikant förändring i ett enda steg, finns möjligheten att aktivera tillägg till ett system för smarta byggnader som har vissa funktioner hos ett IWMS (såsom bokningssystem eller underhållsärendehantering). Det finns dessutom även ”lätta” versioner av ett IWMS, vilket diskuterades i ett tidigare Spacewell-blogginlägg om digital omvandling. Båda dessa alternativ tillåter utrullning av partiella versioner av ett IWMS som drivs parallellt till existerande IWMS, och bidrar till erfarenhet av det alternativa systemet innan man fattar beslut om en fullständig IWMS-migration.

Slutligen bör organisationer intresserade av IWMS+ delta i öppna diskussioner med flera leverantörer för att få en bild av deras alternativ för att implementera IWMS+ och för att säkerställa att deras föredragna lösning helt och fullt uppfyller deras behov. En viktig del av denna diskussion är att ta upp programvaruleverantörens åsikt om hårdvara. När programvaruleverantören även är hårdvarutillverkare finns potentiella prisfördelar men även risken att organisationen blir låst i en specifik hårdvarulösning, snarare än att kunna plocka och välja bland de bästa tillgängliga teknologierna på en snabbrörlig marknad.

IWMS+ Implementation: bästa praxis

Som vi sett under den här bloggserien finns signifikanta fördelar med ett IWMS+-system. Kostnaden för ett heltäckande IWMS och all hårdvara associerad med en plattform för smarta byggnader kan dock bli höga. För organisationer med enkla arbetsflöden och ett litet fysiskt avtryck kan de potentiella vinsterna med lösningen inte bli tillräckliga för att försvara investeringen i tid och resurser, även om detta kan ändras om hårdvarupriserna faller. I dagsläget stiger värdet på ett IWMS+ med skala och komplexitet, och är särskilt lämpat för komplexa, innovativa eller stora organisationer med växande behov. I sådana fall är datadrivna insikter i hur utrymmen används särskilt värdefulla, och skapar substantiella möjligheter till optimering.

Även för en stor organisation rekommenderas att använda lösningen för smarta byggnader på ett skalat sätt, med början med en enda byggnad innan man rullar ut till en hel portfölj. Detta skapar möjligheten att bygga interna intressenter och förespråkare, ämnet för det sista blogginlägget i den här serien.

Det här inlägget om implementeringen av IWMS+ är del 9 av en serie på 10 delar om IWMS+. Tidigare inlägg introducerade konceptet med IWMS+ och en rad ämnen kring smarta byggnader. Om du vill få meddelanden om framtida inlägg i den här serien och annat kunskapsinnehåll från Spacewell, registrera dig här.

Home » Resurser » Blogg » IWMS+-implementation: Att välja rätt lösning