Nyheter från Spacewell: De största uppgraderingarna 2021 och kommande nyheter 2022

Beräknad lästid:
6
minuter

2021 gjordes mycket för att möjliggöra en säker återgång till kontoret och för att förbereda arbetsplatsen för hybridarbete. Pandemin tvingade oss alla att tänka om inte bara när det gäller byggnadsdrift, utan också hur och var arbetet är organiserat. Den fick organisationer att förändra sin bild av arbetsplatsen och utforska hur den kan ges stöd av mjukvara och teknikdriven transformation.

Några tydliga trender:

  • Arbetsplatssäkerhet, städning och rengöring, socialt avstånd och övervakning av inomhusluftens kvalitet hamnade i fokus.
  • Kapacitetsplanering och arbetsplatsschemaläggning, med stöd av robusta bokningssystem, blev ett måste.
  • Samtidigt fortsatte övergången till ökad arbetsplatsflexibilitet, inklusive flexibel platsanvändning för att undvika tomma stolar och arbetsplatser.
  • Arbetsflödesbaserad automatisering, mobila verktyg och fjärrstyrning av enheter blev viktigare än någonsin förut.
  • Värdet av en byggnads IoT blev ännu tydligare, eftersom det ger tillförlitliga användningsdata för beslutsfattande och ger anställda realtidsdata för att bättre navigera i en flexibel arbetsmiljö.
  • Organisationer började ompröva sina fastighetsbehov och utvärdera hur mycket utrymme de skulle komma att behöva i framtidens arbetsliv.
  • Eftersom hybridarbete kan leda till ett överskott på kontorsutrymme ger smartare byggnader nu hyresvärdar en tydlig konkurrensfördel.

Dessa trender och dina synpunkter blev vägledande för vår innovationsprocess. Våra produktutvecklingsgrupper gjorde allt för att hjälpa dig att motverka effekterna av covid-19 och anpassa dina arbetsplatser. Inte bara som en reaktion på krisen, utan också för att skapa långsiktig flexibilitet för arbetsplatsen.

De största nyheterna från Spacewell under 2021

1. En förbättrad upplevelse för de anställda

I april lanserades den nya Spacewell Workplace-appen på Google Play för Android och Apples App Store. Då nya arbetsplatsåtgärder införts ville Spacewell ge anställda en app som förbättrade deras arbetsplatsupplevelse. Efter covid-pandemin kommer vi att se ökad flexibilitet på kontoret, med delade utrymmen, arbetsplatser och sittplatser. Med digitala våningsplaner och visualisering av realtidsdata blir Workplace-appen verkligen användbar i dessa flexibla miljöer. Den gör det möjligt för anställda att enkelt hitta och direkt boka utrymmen och tillhörande tjänster. Fristående tjänster och utrustning (t.ex. projektorer, bilpoolsbilar, lunch) kan också bokas utan anknytning till en rums- eller arbetsplatsbokning. Det enda du behöver göra är att välja en hämtningsplats, checka ut och godkänna kostnaderna.

Kiosk social distancing video preview

Som komplement till sina touchpoints för slutanvändare på arbetsplatsen (smartphone-app, kiosker och mötesrumsdisplayer) lanserade Spacewell också statuslampor. Dessa små billiga lysdioder ändrar färg för att visa statusen för rum eller arbetsplatser. De kan användas i tre olika scenarion: indikering av koldioxidnivån i ett rum, reservationsstatus för rum och arbetsplatser samt beläggning för arbetsplatser och rum som registreras i realtid av sensorer.

2. Dynamisk arbetsplatsanalys

I augusti presenterade vi Opportunity Simulator-instrumentpanelen, som dynamiskt simulerar scenarion för utrymmesoptimering och beräknar utrymmesbesparingar. Denna instrumentpanel är ett mycket bra tillägg till Space Monitor. Tack vare detta kraftfulla nya verktyg kan arbetsplatsledare eliminera outnyttjat utrymme och anpassa arbetsplatsen bättre till nya arbetsmönster och de anställdas behov.

Laptop on, table with MCS - Opportunity Simulator

Vi har också utökat utbudet av tillgängliga instrumentpaneler under 2021 för bokningar, utrymmesanvändning, byggnadsstatistik, tjänstebeställningar, underhåll (lager/drift) och ekonomi (utgifter/intäkter). Alla instrumentpaneler innehåller avancerade interaktiva funktioner. Du kan använda funktioner för detaljgranskning och filtrera på tidsperioder eller specifika attribut.

Dessutom kan du nu också använda en ”Använd din egen BI”-funktion. Företag som vill använda sin egen analyslösning kan koppla sitt BI-verktyg via API Connect.

3. Snabbare lösningsutveckling tack vare offentlig molninfrastruktur

Google Cloud-migreringen av Spacewells IoT-plattform för den smarta arbetsplatsen och dess arbetsflödesbaserade IWMS Axxerion genomfördes under våren och sommaren. Avancerade lösningar som integrerar realtidsdata från IoT genererar stora och komplexa datauppsättningar. När det gäller att ge tillgång till möjligheterna med dessa stora datamängder ger molnbaserade dataplattformar som Google Cloud tydliga fördelar i form av skalbarhet, tillförlitlighet, säkerhet och hastighet. Med Google Cloud kan vi utveckla nya funktioner snabbare. Till exempel har plattformen för sensorhantering byggts om från grunden och fått en helt ny utformning. Den är helt responsiv och modern och har ett enkelt användargränssnitt där du kan hantera dina sensorer och lägga till nya sensorer i ett enda steg. Användarna får också automatiska aviseringar när arbete måste utföras på sensorer för att de ska hållas i optimalt skick. Du kan nu också styra utseende och beteende för Spacewells Workplace-app och kiosk.

4. Smart energiinformation

I december 2020 förvärvade Spacewell Dexma, en leverantör av innovativa SaaS-lösningar för hantering av energidata. Genom att gå samman med Dexma kunde vi 2021 erbjuda en AI-baserad lösning för energiinformation som gör det möjligt för dig att exakt registrera energin i dina byggnader, sänka kostnaderna och minimera din miljöpåverkan. Dexmas modulbaserade plattform är främst avsedd för energitjänstföretag, kraftbolag, OEM-tillverkare, energikonsulter och miljövänliga företag, och hjälper dem att optimera sin energiomställning och nå sina hållbarhetsmål.

5. IWMS med inbäddad BIM för FM: MCS-utgåva 2021

MCS är en IWMS-plattform för inbäddad BIM och IoT-koppling. Den möjliggör import av utrymmes- och tillgångsdata (inkl. revisioner) från BIM till IWMS-mjukvara. Den tillhandahåller dubbelriktad integrering med BIM-samarbetsplattformen Bimplus (dubbelriktad synkronisering och uppdatering). Dessutom är tillgångsinformationsmodellen helt integrerad med arbetsordrar MCS 21-utgåvan gav tillgång till förbättrade funktioner för utrymmeshantering, arbetsplatsbokningar, underhåll och affärsinformation.

6. Arbetsflödesbaserad SaaS för hantering av fastighetsservice och fastigheter (Axxerion)

Spacewells arbetsflödesbaserade molnmjukvara för hantering av fastighetsservice och fastigheter, Axxerion, fortsatte att utvecklas. Med dess responsiva webbdesign kan du använda den både på datorer och på mobila enheter, överallt och när som helst. Med dess SaaS-leveransmodell och automatiska uppdateringar kan du vara säker på att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna. Den är också helt integrerad med leveranskedjan, så att alla har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.

Efter migreringen till Google Cloud-plattformen fick Axxerion-självbetjäningsportalen ett antal nya funktioner. En av dessa nya funktioner är möjligheten att tilldela en företagsidentitet till varje användarprofil. Detta gör det möjligt för kunder att använda ett obegränsat antal olika varumärkesutformningar på en och samma Axxerion-självbetjäningsportal. Ytterligare en sak som bör nämnas är funktionen för meddelanden, som gör det möjligt för administratörer att publicera text och visuellt innehåll (nyhetsposter) på användarens hemsida, och därmed använda Axxerion som en (enkelriktad) kanal för kommunikation med användarna.

Axxerion-baslinjen för fastighetsservice fick också stöd för orderhantering och leverans-/lagerhantering. Från en (importerad) katalog kan användare beställa varor, och systemet stöder många mekanismer för beställningsgodkännande såsom maximal (månatlig) beställningsmängd/pris per användare och godkännande av en chef. Via lagerhantering kan lagret fyllas på automatiskt baserat på olika påfyllningsstrategier.

En försmak av 2022: Vad du redan kan se fram emot

Vi fortsätter att hjälpa dig med utmaningarna på din arbetsplats. Vi hjälper dig att dra nytta av användningsdata för att stödja din strategi för framtidens arbetsplats. Vi tillhandahåller verktygen och informationen för att skapa friktionsfria arbetsplatsupplevelser efter covid-pandemin.

I detta syfte kommer under 2022 funktioner som platsbaserade regler och behörigheter, utökad parkeringshantering samt zon- och gruppbaserad arbetsplatsbokning. Vi kommer också att fortsätta vårt utvecklingsarbete för övervakning av inomhusluftens kvalitet (IAQ) för att säkerställa att dina arbetsplatsutrymmen är och förblir hälsosamma.

Vi kommer att ge dig löpande information i form av regelbundna nyheter om produktuppdateringar.

Har du förslag, frågor eller kommentarer? Välkommen att kontakta oss.

Är du intresserad av att beräkna ROI på investeringar i den smarta arbetsplatsen inom din organisation? Hämta vår kostnadsfria rapport.

Avkastningen på investeringar i en smart arbetsplats (rapport)

Hur man förstår de möjliga förtjänsterna med att optimera utrymmens prestanda och de anställdas upplevelse

Hämta nu
Home » Resurser » Blogg » Nyheter från Spacewell: De största uppgraderingarna 2021 och kommande nyheter 2022