Fastighetsförvaltarens handledning till hur du använder data på hybridarbetsplatsen

Från gissningar till kunskap

Fastighetsförvaltarens handledning till hur du använder data på hybridarbetsplatsen

Ladda ner din gratis e-bok:

Huvudpunkter

En hybridarbetsplats är ett kontorskoncept som gör det möjligt för medarbetare att arbeta både på det fysiska kontoret och på distans. Hybridarbete är inte nytt, men dess popularitet har fått en skjuts av pandemin och det efterföljande massiva experimentet med distansarbete. Även om medarbetarna vill ha det så skapar denna nya flexibla arbetsmodell också nya utmaningar för fastighets- och arbetsplatsansvariga.

I ett hybridkontor blir beläggningen mindre förutsägbar. Den tenderar också att variera mer under veckan. Under dessa omständigheter kan smart arbetsplatsteknik – och de data som härrör från den – ge välbehövligt stöd.

Tekniklösningar för hybridarbetsplatser

Smarta arbetsplatslösningar (som omfattar programvara och teknik, data och analys) kan hjälpa FM- och arbetsplatsteam att implementera en framgångsrik hybridarbetsplats. En arbetsplats som fungerar både för medarbetarna och för verksamheten. Utöver den uppenbara utmaningen att fastställa hur mycket kontorsutrymme som fortfarande behövs, är en annan viktig fråga att besvara vilken typ av utrymme som medarbetarna kommer att behöva så att de kan få ut det mesta av sin kontorsupplevelse. Hybridteknik för arbetsplatser, data och analys hjälper företag att effektivt gå från pandemiska störningar på arbetsplatsen till flexibilitet och motståndskraft efter pandemin:

  • De hjälper organisationer att snabbt identifiera och anpassa sig till nya arbetsmönster
  • De hjälper anställda att navigera i den flexibla arbetsplatsmiljön tack vare IoT-data i realtid
  • De ligger till grund för strategier för (om)utformning av hybridarbetsplatser, så att företag kan skapa arbetsplatser som främjar både människors välbefinnande och deras produktivitet

Innehållsförteckning

Hybridarbetsplatsen: en ny utmaning för företagsfastigheter 4
Teknik för hybridarbetsplatser 5
Hantering av utrymme på ett hybridkontor 6
De anställdas upplevelse av en hybridarbetsplats 6
Fem viktiga mål för hybridarbetsplatslösningar 7
1. Möjliggöra flexibilitet på arbetsplatsen 8
2. Optimera kontorets storlek 9
3. Optimera kontorsutrymmets konfiguration 10
4. Säkerställa bra kvalitet på inomhusluften 11
5. Ge stöd för hybridkontorets dynamik 12
Varför investera i lösningar för hybridarbetsplatsen nu? 13
Kontakta Spacewell 14
Home » Fastighetsförvaltarens handledning till hur du använder data på hybridarbetsplatsen