Hur väljer man rätt CMMS-mjukvara?

Arbetare med skyddsglasögon

Att införa CMMS-mjukvara för att förbättra underhållshanteringen är i allmänhet en bra idé som kan ge betydande besparingar. Framgången beror dock i hög grad på vilken lösning som väljs. Att välja en mjukvara som inte är anpassad till företagets behov kan få katastrofala konsekvenser. Det kan bero på att mjukvaran har för begränsad funktionalitet, inte … Läs mer

BIM för FM, eller hur man underlättar byggnadsunderhållet under driftfasen

Transparent byggnad

BIM för FM är en ny tillämpning av BIM-konceptet som underlättar och optimerar underhållet av en byggnad genom att dess användning utökas. Genom länkning av den digitala modellen av byggnadsutformningen, med sensorer installerade på utrustningen och CMMS-mjukvara, hjälper BIM för FM underhållsansvariga att sänka driftskostnaderna genom att optimera sina åtgärder. Från BIM för byggarbeten till … Läs mer

Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda integrerad mjukvara för att effektivisera underhållet av dina byggnader?

Inspektör med en surfplatta i handen

Det finns flera fördelar med att använda integrerad mjukvara för att hantera byggnadsunderhåll. Den förenklar och effektiviserar underhållsteknikernas arbete och klarar de nuvarande och framtida utmaningar som ansvariga för fastighetshantering och fastighetsservice ställs inför. Här följer en presentation av CMMS för byggbranschen och de olika fördelar som finns med mjukvara för underhållshantering för att öka … Läs mer

Vilka nyckeltal bör du ta hänsyn till för att bedöma byggnadsunderhållets effektivitet?

Arbetare med surfplatta

Nyckeltal är mått för att utvärdera underhållsåtgärdernas effektivitet oberoende av vilken utrustning som underhåll behöver utföras på. Dessa nyckeltal gör det möjligt för oss att bättre förstå effekterna av åtgärder över tid, att fastställa vilka typer av drift som fungerar bäst och att definiera områden för förbättring och optimering. Även om vissa av dessa saker … Läs mer

Vilka är de viktigaste fördelarna med en mobil CMMS-lösning för din organisation?

Arbetare med en surfplatta i handen

Användning av en mobil CMMS-lösning har många fördelar för byggnadsunderhållet. Du får fördelarna med en CMMS-tillämpning och samtidigt flexibiliteten och mobiliteten i äldre metoder för underhållshantering. Trots sina många förtjänster har traditionella mjukvarutillämpningar för underhållshantering svårt att få acceptans på många företag, särskilt sådana som hanterar underhåll på byggnader där tekniker och operatörer måste vara … Läs mer

Bör du använda en CMMS-tillämpning eller Excel för att hantera underhållet?

Närbild av tangentbordets enter-knapp

Ett av de många möjliga användningsområdena för Microsoft Excel är att skapa ett CMMS-system (Computerized Maintenance Management System). Trots att Excel inte är utformat specifikt för detta ändamål har många företag använt programmet länge, eller använder det fortfarande, för att hantera sitt underhåll, i stället för att använda särskilt utformad, specialiserad mjukvara. Varför ska man … Läs mer

Betydelsen av CMMS i förebyggande underhåll

Tekniker som kontrollerar luftkonditioneringen

Allt fler företag använder förebyggande underhåll eftersom det gör det möjligt för dem att både optimera arbetet i underhållsgrupper och att förbättra produktiviteten i organisationen som helhet. Även om det inte gör avhjälpande underhåll överflödigt har det blivit ett viktigt verktyg för att öka konkurrenskraften för alla företag med underhållsaktiviteter. Trots att principerna för förebyggande … Läs mer

Home » Underhåll