CPIP: uppkopplad information i en radikalt förändrad värld

Kommersiella byggnader och trådlösa kommunikationsnätverk abstrakt

De förändringar av arbetsplatser som först orsakades av uppkomsten av gemensamma arbetsutrymmen och ännu mer dramatiskt av den stora övergång till distansarbete som orsakats av covid-19 visar hur viktigt det är att använda system som kan hjälpa arbetsplatsteam att effektivt och flexibelt anpassa sig till en föränderlig värld. CPIP utgör den tekniska grunden för många … Läs mer

Uppkopplad intelligens (CPIP) för den moderna arbetsplatsen – värdeerbjudandet

En kollega överlämnar ett pappersark

En uppkopplad informationsplattform erbjuder många fördelar jämfört med separata lösningar för fastighetsförvaltning och smarta byggnader. Tre slags fördelar är särskilt viktiga, då de ger ekonomiska och mänskliga fördelar på kort sikt samtidigt som de ger kunderna möjlighet att införa förändringsskapande lösningar på lång sikt. Även om dessa fördelar kan nås i olika grad med var … Läs mer

Förändringar på arbetsplatsen och utmaningarna för byggnadsförvaltningen

Människor i zoom-samtal

Efter covid-pandemin står fastighetsansvariga över hela världen inför enorma osäkerhetsfaktorer när det gäller beläggning i byggnader, nya användningsmönster och förändrade förväntningar från de anställda. Efter det stora experiment med distansarbete som pandemin orsakade vill de flesta anställda nu ha möjlighet att arbeta hemifrån åtminstone en del av tiden. Särskilt i den övre delen av arbetsmarknaden … Läs mer

Home » CPIP