Hur du förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att använda sensordata (Serien ”Från sensor till insikt”, del 6)

Utvändig vy av kontorsfönster

Photo courtesy of HOLMRIS B8 I den här artikeln diskuterar vi inomhusluftens kvalitet och hur den påverkar människors välbefinnande och produktivitet. Vi ska också titta på hur sensordata och analysfunktioner kan hjälpa dig att få insikter om miljöfaktorer. Och hur du kan förbättra inomhusluftens kvalitet genom att använda dessa insikter. Kan byggnader göra dig sjuk? … Läs mer

Beläggningsövervakning och datadriven arbetsplatsoptimering (serien ”Från sensor till insikt”, del 3)

Utvändig vy av kontorsfönster

Som diskuterades i en tidigare artikel om olika typer av IoT-användningsscenarion i affärsfastigheter är ett av de mest populära scenarierna övervakning och analys av arbetsplatsbeläggning. Det finns goda skäl till detta. Många organisationer slösar bort så mycket som halva sitt utrymme. Med andra ord har de enorma möjligheter till besparingar. Europeiska företag skulle kunna spara … Läs mer

Hur väljer man IoT-baserad mjukvara för arbetsplatsen? (Serien ”Från sensor till insikt”, del 10)

Mjukvara för IoT-aktiverad Workplace grafisk grafik

Till följd av pandemin står byggnadsförvaltare och arbetsplatsteam inför en utmanande situation. De står inte bara inför enorma osäkerheter när det gäller beläggning och användningsmönster i byggnader, utan möts också av anställda som nu förväntar sig mer av sin upplevelse på arbetsplatsen. För att hantera dessa nya realiteter behöver företagen arbetsplatslösningar som är mer uppkopplade, … Läs mer

Sensordata, arbetsplatsanalyser och hur du gör insikter praktiskt användbara (serien ”Från sensor till insikt”, del 9)

Top view of people meeting with graphical overlay

Hanteringen av fastigheter och arbetsplatser håller snabbt på att förändras. Dels får tekniken, molnet och IoT allt större betydelse. Dels har pandemin orsakat en övergång till hybridarbete, vilket ökar förändringstakten när det gäller den flexibla arbetsplatsen. För att kunna arbeta framgångsrikt i denna nya värld av hybridarbete behöver fastighets- och FM-team detaljerad och aktuell information. … Läs mer

Användning av IoT-sensordata för underhåll av tillgångar – utvecklingen mot förutsägande underhåll i smarta byggnader (serien ”Från sensor till insikt”, del 8)

Building maintenance HVAC technician

Avkänningsteknik används ofta för övervakning av industriutrustning (i drift). Men hur användbar är IoT-relaterad teknik för tillgångsunderhåll i affärsfastigheter? I den här artikeln ska vi titta på hur sensordata kan öka byggnadsunderhållets effektivitet, från tillgångsövervakning och larm till förutsägande underhåll i smarta byggnader. Arbetssätt för reaktivt, förebyggande och förutsägande underhåll Vilket arbetssätt ska du välja … Läs mer

Smart energiinformation. Hur du genomför en smart energistrategi med IoT Serien ”Från sensor till insikt”, del 5

Foto av CHUTTERSNAP på Unsplash

Foto av CHUTTERSNAP på Unsplash IoT (Internet of Things) håller på att förändra det sätt på vilket vi hanterar våra byggnader. Med den nuvarande övergången till hybridarbete är denna teknik dessutom mer användbar än någonsin förut. Men IoT är inte bara användbart för att optimera byggnadsbeläggningen, säkerheten eller inomhusluftens kvalitet, utan bidrar också till att … Läs mer

Home » Från sensor till insikt